Léitheoireacht Treoraithe

Friday, 13 March 2020

Ceoilchoirm Seachtain na Gaeilge


12ú Márta 2020

Naíonáin Shóisearacha – Rang a SéNaíonáin Shóisearacha    Dán       Is maith liom dul ag Máirseáil

                          Song       I am a Little Shamrock

                          Amhrán    An Leipreachán

Naíonáin Shinsearacha    Poem       The Wearing of the Green Day


                           Dán        An tSeamróg

                           Amhrán    ‘Lamhá suas an féidir leat?’

                                       Ceann, gualainn, glúin is cos.
Rang 1                     Amhrán     Bí id Thost is Damhsa LiomRang 1 agus Rang 2        Dán         Humptaí Dumptaí

                             Damhsa     Tar Chugaim


Rang 3 agus Rang 4       Amhrán      Ghléas tú féin mar is cheart

                            Dramaí       Seó Faisin

Rang 5 agus Rang 6       Seit         Séan Nós


                                          Ionsaí na hInseGrúpa Scoíl                              Ceol

Amhrán na bhFiann

Wednesday, 5 February 2020

10@10

Bíonn Rang a hAon ag glacadh 
páirte i 10 @ 10 gach lá.
Baineann siad an-sult as.
Bíonn an-spraoi againn! 


Naíonáin Shinsearacha - Cheolchoirm

Rinne na Naíonáin Shinsearacha 
Daidí na Nollaig don cheolchoirm.  
Bhí siad go hiontach páistí. 😀


Tuesday, 19 March 2019

Lá Fhéile Pádraig Ceolchoirm


Bhí ár gCeolchoirm bliaintiúla againn ins an Halla phobail, ar an 15ú Márta.  Ghlác na páistí go leir ó Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé páirt ann.  Bhain gach duine idir tuismitheoirí, cairde agus páistí sult agus taitneamh as.Ceoilchoirm Seachtain na Gaeilge

12ú Márta 2020 Naíonáin Shóisearacha – Rang a Sé Naíonáin Shóisearacha      Dán        Is maith liom dul ag Máirseáil     ...